Gegevensbeschermingsverklaring

A. Verantwoordelijkheid voor het gebruik van gegevens

Het gebruik van persoonlijke gegevens door de website en app van VICAMPO is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Vicampo.de GmbH
Taunusstraße 57
55118 Mainz
Duitsland
Telefoon: +32 (0)2-58 871 77
Website: https://www.vicampo.be/
E-Mail: [email protected]

Onze juridische adviseur omtrent de privacywetgeving:
[email protected]

Met deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens.

B. Gegevensgebruik

Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren maken wij gebruik van persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden door ons of door derden verzameld, opgeslagen en verwerkt.

Bij de uitwisseling van persoonsgegevens met de VS is het EU-US Privacy Shield van kracht. Hierin is vastgelegd dat de uitwisseling van persoonsgegevens met de VS aan de EU-voorwaarden gegevensbescherming dient te voldoen. Wij handelen uitsluitend volgens het EU-US Privacy Shield.

a) Logdata

Uw bezoek aan de website wordt automatisch geregistreerd. Er worden voornamelijk gegevens over de op dat moment gebruikte website, datum en tijdstip, browsertype, besturingssysteem, referrer-URL (laats bezochte website), IP-adres en provider verzameld. Wij hebben deze persoonsgegevens nodig voor de bescherming van onze online bedrijfsactiviteiten. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van art. 6, lid 1f van de AVG. Deze logdata wordt na zeven dagen verwijderd en wordt in uitzonderlijke gevallen gebruikt als verklaring of bewijs bij juridische geschillen.

b) Hosting

Voor de werking van de website is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden opgeslagen. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van art. 6, lid 1f van de AVG. Voor onze zichbaarheid op het web gebruiken we diensten van webhostingaanbieders die wij de hierboven genoemde persoonsgegevens verstrekken.

c) Contactopname

Wanneer u met ons contact opneemt, worden uw persoonsgegevens (naam en andere door u aan ons verstrekte contactgegevens) en uw boodschap uitsluitend voor de afwikkeling van uw vraag/mededeling verwerkt. Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van art. 6, lid 1b van de AVG of art. 6, lid 1f van de AVG op grond van de hierboven vermelde redenen.

d) Nieuwsbrief

Om klanten regelmatig te informeren over onze producten en aanbiedingen bieden wij de mogelijkheid voor een aanmelding op de nieuwsbrief. Bij een aanmelding op de nieuwsbrief gebruiken wij de door u aan ons verstrekte gegevens (e-mailadres en andere vrijwillig verstrekte persoonsgegevens). Tijdens uw aanmelding heeft u voor het volgende nadrukkelijk toestemming verleend en hebben wij uw toestemming geregistreerd:

Ik wil mij op de nieuwsbrief abonneren (afmelding te allen tijde mogelijk via de afmeldlink of via een e-mail aan [email protected])

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Verzending van de nieuwsbrief na uw toestemming is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van art. 6 lid 1a van de AVG. De aanmelding op de nieuwsbrief geschiedt in zogenoemde double-obt-in-methode. Om misbruik tegen te gaan, zenden wij u na de aanmeldingsaanvraag een e-mail waarin u de aanmelding dient te bevestigen. Om het aanmeldingsproces volgens juridische richtlijnen te waarborgen, worden bepaalde gegevens vastgelegd. Dit betreft het tijdstip van de aamelding, het tijdstip van de bevestiging voor het ontvangen van de nieuwsbrief en uw IP-adres. Voor de verzending van de nieuwsbrief gebruiken wij de hulp van derden die hiervoor inzicht in de hierboven genoemde persoonsgegevens krijgen.

Voor de verzending van onze nieuwsbrief maken we gebruik van Salesforce Exact Target. Dit is een dienst van Salesforce.com Inc., The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, VS (Salesforce). Salesforce vraagt voor deze dienst de volgende persoonsgegevens: e-mailadres, voor-en achternaam, online identificatiegegevens en pseudonieme gegevens. Deze dienst gebruiken wij voor de vermarkting van ons aanbod op de website. De verwerking van de persoonsgegevens door Salesforce geschiedt volgens de wettelijke bepalingen van art. 6, lid 1f van de AVG. De bovengenoemde persoonsgegevens worden hierbij gedeeld met de server van Salesforce in de Verenigde Staten.

Salesforce is gecertificeerd onder https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active/
Meer informatie over databescherming vindt u op https://www.salesforce.com/company/privacy/

e) Productaanbevelingen per e-mail

Als klant van VICAMPO ontvangt u van ons regelmatig e-mails met productaanbevelingen. Deze productaanbeveling staat niet in relatie tot de nieuwsbriefaanmelding en ontvangt elke klant waarvan bij ons een e-mailadres is geregistreerd. Deze productaanbeveling is gebaseerd op uw laatste aankoop en op deze manier willen wij u op de hoogte brengen van mogelijk andere interessante producten. Wanneer u geen productaanbevelingen van ons wenst te ontvangen, kunt u zich hier te allen tijde voor afmelden. De afmeldingslink vindt u in elke e-mail. U kunt een gewenste afmelding ook doorgeven aan [email protected]

Onze productaanbevelingen geschieden volgens de wettelijke bepalingen in art. 6, lid 1f van de AVG.

Voor verzending van de productaanbevelingen per e-mail maken we gebruik van Salesforce Exact Target. Dit is een dienst van Salesforce.com Inc., The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, VS (Salesforce). Salesforce vraagt voor deze dienst de volgende persoonsgegevens: e-mailadres, voor-en achternaam, online identificatiegegevens en pseudonieme gegevens. Deze dienst gebruiken wij voor de vermarkting van ons aanbod op de website. De verwerking van de persoonsgegevens door Salesforce geschiedt volgens de wettelijke bepalingen van art. 6, lid 1f van de AVG. De bovengenoemde persoonsgegevens worden hierbij gedeeld met de server van Salesforce in de Verenigde Staten.

Salesforce is gecertificeerd onder https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active/
Meer informatie over databescherming vindt u op https://www.salesforce.com/company/privacy/

f) Klantaccount

Wanneer u bij ons een klantaccount aanmaakt, verleent u ons toestemming uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres, bankgegevens) en klantgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) op te slaan. Hierdoor kunnen wij u als klant identificeren en heeft u de mogelijkheid bestellingen te plaatsen.

Uw persoonsgegevens en klantgegevens worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van art. 6 lid 1a van de AVG verwerkt.

g) Verwerken van een aankoop

Wij verwerken uw bestelgegevens voor de vewerking van de koopovereenkomst. De verwerking van deze gegevens is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van art. 6, lid 1b van de AVG.

Wij zenden uw adresgegeven en uw e-mailadressen (pakketaankondiging) aan onze verzendpartner. Wanneer noodzakelijk verstrekken wij de verzendpartner daarbij uw telefoonnummer voor de afstemming van een bezorgmoment.

Wij delen uw transactiegegevens (naam, datum, bestelling, betaalmethode, verzend- en/of ontvangstdatum, aankoopbedrag, geadresseerde en rekening/creditcardnummer) voor de afhandeling van de betaling via een derde partij.

h) Kredietwaardigheid

VICAMPO respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om het bestelproces zo snel en optimaal mogelijk te laten verlopen. VICAMPO zal uw persoonlijke gegevens (naam, adres en geboortedatum) uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aankoop. VICAMPO behoudt zich het recht voor om op de door de klant verstrekte gegevens een kredietwaardigheidsbeoordeling uit te voeren door Focum (gevestigd te Bellevue 1, 9050 Gent, België) en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden. U erkent en aanvaardt dat VICAMPO uw gegevens gebruikt voor het uitvoeren van een kredietwaardigheidstoets bij Focum. Focum is aangemeld bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Uiteraard heeft u het recht van inzage in uw persoonsgegevens.

i) Websiteanalyse en marketing

aa) Performance Media

Deze website maakt gebruik van de dienst Performance Media van Performance Advertising GmbH, Gorch-Fock-Wall 1a, 20354 Hamburg, Duitsland (Performance Media). Performance Media gebruikt voor deze dienst de volgende persoonsgegevens: IP-adres, cookie-ID, user-ID en order-ID. Bij e-mailmarketing maakt Performance Media gebruik van uw e-mailadres, naam, adres en telefoonnummer. Dit geschiedt alleen wanneer deze gegevens bij ons bekend zijn. De diensten van Performance Media gebruiken wij voor de vermarkting van ons aanbod op de website. De verwerking van de persoonsgegevens door Performance Media is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van art. 6, lid 1f van de AVG.

bb) Taboola

Deze website maakt gebruik van de dienst Taboola van Taboola Inc, 1115 Broadway, 7th Floor, New York, New York 10010, VS (Taboola). Taboola gebruikt voor deze dienst de volgende persoonsgegevens: bestemmingswebsite, bezochte websites, clicks en gegevens voor het converteren van de gebruikerstatus. Deze dienst gebruiken wij voor de vermarkting van ons aanbod op de website. De verwerking van de persoonsgegevens door Taboola is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van art. 6, lid 1f van de AVG. De bovengenoemde persoonsgegevens worden hierbij gedeeld met Taboola in de Verenigde Staten. Meer informatie over databescherming bij Taboola vindt u op:
https://www.taboola.com/privacy-policy

cc) Plista

Deze website maakt gebruik van de dienst Plista van Plista GmbH, Torstraße 33-35, 10119 Berlin, Duitsland (Plista). Plista gebruikt voor deze dienst de volgende persoonsgegevens: IP-adres, cookie-ID, advertising-ID, order-ID en andere online identifiers. Deze gegevens worden met Plista gedeeld en gepseudonimiseerd. De verwerking van de persoonsgegevens door Plista is in lijn met de wettelijke bepalingen van art. 6, lid 1f van de AVG.

dd) Cloudflare

Deze website maakt gebruik van de dienst Cloudflare van Cloudflare Inc., 101 Townsend Street San Francisco, CA 94107, VS (Cloudflare). Voor het mogelijk maken van deze dienst gebruikt Cloudflare de volgende persoonsgegevens: naam, titel, positie, contactgegevens, identificatiegegevens, gegevens over uw beroep en privéleven, evenals verbindings- en locatiegegevens (inclusief IP-adres). De verwerking van de persoonsgegevens door Cloudflare geschiedt volgens de wettelijke bepalingen van art. 6, lid 1f van de AVG. De bovengenoemde persoonsgegevens worden hierbij gedeeld met Cloudflare Inc. in de Verenigde Staten.

Cloudflare is gecertificeerd onder:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active.

Meer informatie over databescherming vindt u op
https://www.cloudflare.com/security-policy/

ee) LiquidM

Deze website maakt gebruik van de dienst van LiquidM Technology GmbH, Rosenthalerstr. 36, 10178 Berlijn, Duitsland. LiquidM gebruikt voor deze dienst de volgende persoonsgegevens: IP-adres, cookie-ID, advertising-ID, order-ID en andere online identifiers. Deze gegevens worden met LiquidM gedeeld en gepseudonimiseerd. De verwerking van de persoonsgegevens door LiquidM is in lijn met de wettelijke bepalingen van art. 6, lid 1f van de AVG.

Meer informatie over databescherming bij LiquidM vindt u op: https://liquidm.com/privacy-policy/

ff) Cookies
This cookie policy has been created and updated by CookieFirst.com.

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website in het lokale geheugen van de browser op de door u gebruikte computer opslaat. Cookies zorgen ervoor dat de browser later door de website weer wordt herkend. De cookies van onze website verzamelen geen persoonsgegevens over u of over uw internetgebruik. De cookies die u heeft ingesteld kunt u op ieder moment weer verwijderen, door deze van uw harde schijf te verwijderen, of in uw internetbrowser de betreffende instellingen te wijzigen. Raadpleeg het helpmenu van uw browser voor meer informatie. Mogelijk moet u de mogelijke impact van cookies telkens wanneer u de website bezoekt opnieuw accepteren.

Wij gebruiken cookies in combinatie met de volgende tools:

(i) Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies: tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) worden aan een server in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen. Google zal de opgeslagen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten op te stellen over de activiteit op de website voor de eigenaren en om overige diensten te verlenen, die met het websitegebruik en internetgebruik verbonden zijn. Deze informatie gebruiken wij om onze website te optimaliseren en de vermarkting van ons aanbod op onze website te verbeteren. De verwerking van de persoonsgegevens door Google geschiedt volgens de wettelijke bepalingen van art. 6 lid 1f van de AVG. Google zal nooit uw IP-adres aan andere bij Google bekende persoonsgegevens koppelen.

Wij wijzen u erop dat voor deze website de optie ‘_anonymizeIp()’ gebruikt wordt. Deze optie zorgt ervoor dat IP-adressen alleen in afgekorte vorm worden opgeslagen waardoor een directe link met persoonlijke gebruikers uitgesloten is. Een directe link naar uw persoonsgegevens is hierdoor niet mogelijk. Alleen bij uitzonderingen wordt het volledige IP-adres aan een server in de Verenigde Staten overgedragen en daar afgekort.

U kunt op elk moment afzien van deze dataverzameling van Google door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on via deze link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Een handleiding en verdere uitleg over privacy en voorwaarden van Google vindt u hier:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl

Google is gecertificeerd onder:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Meer informatie over databescherming vindt u hier:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

(ii) Facebook Remarketing/Retargeting:

Deze website maakt gebruik van een zogenoemde tracking pixel. Hiervoor wordt bij een bezoek aan de website een cookie op uw computer, tablet of telefoon opgeslagen. Deze cookies blijven permanent op uw apparaat en volgen vanaf welke advertenties en andere websites u bij VICAMPO bent gekomen. Wij analyseren en verwerken deze statistische informatie volgens de wettelijke bepalingen van art. 6, lid 1f van de AVG en uitsluitend met het doel om advertenties te verbeteren, de website te optimaliseren en de vermarkting van ons aanbod op de website te verbeteren.

Deze cookies worden niet ingezet voor een persoonlijke identificatie. Deze persoonsgegevens zijn voor ons anoniem en niet bedoeld om de gebruiker te identificeren. De door een cookie ontstane informatie over uw gedrag op de website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Facbook in de Verenigde Staten verstrekt en daar opgeslagen.
Facebook is gecertificeerd onder: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Meer informatie over databescherming vindt u hier:
https://www.facebook.com/help/568137493302217

(iii) New Relic

Deze website gebruikt de software NewRelic, dat een analyse van uw websitegebruik mogelijk maakt. De verkregen informatie uit een cookie over uw websitegebruik (inclusief uw IP-adres) worden aan een server van NewRelic in de Verenigde Staten overgedragen. Deze gegevens worden gebruikt om de vermarkting van ons aanbod op de website te verbeteren en is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van art. 6, lid 1f van de AVG.

NewRelic gebruikt informatie om uw websitegebruik te evalueren, rapportages over uw websiteactiviteit voor VICAMPO samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

Meer informatie over databescherming bij NewRelic vindt u hier:
https://newrelic.de/termsandconditions/privacy

(iv) Doubleclick by Google

Deze website maakt gebruik van Doubleclick by Google, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Doubleclick evalueert online gedrag en staat partners van Google toe gepersonaliseerde advertenties te publiceren. Hiervoor plaatst Google een cookie op uw computer, tablet of telefoon die laat zien welke advertenties in uw browser werden uitgespeeld en in welke advertenties of producten u geïnteresseerd was. Deze informatie wordt aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen volgens art. 6, lid 1a van de AVG.

U kunt deze dataverzameling te allen tijde deactiveren via deze link: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl&ref_topic=7048998 Kies om gepersonaliseerde advertenties uit te schakelen of installeer de deactiverings-add-on voor browsers.

Meer informatie over databescherming bij Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

(v) Google AdWords

Deze website maakt gebruik van Google AdWords, een online-advertentieprogramma van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (Google). Voor de uitvoering van dit programma wordt een zogenoemde conversion tracking uitgevoerd. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie op uw apparaat opgeslagen. Met deze cookie zien Google en VICAMPO wanneer u op een van onze advertenties heeft geklikt en of u vervolgens op de website van VICAMPO was. Deze cookie verliest na 30 dagen haar geldigheid en kan u daarna niet meer identificeren. De informatie uit de conversion-cookie maakt het mogelijk voor gebruikers van Google AdWords statistische rapportages op te stellen en daarbij de vermarkting van ons aanbod op de website te verbeteren (art. 6, lid 1f van de AVG). U kunt het gebruik van deze persoonsgegevens in de toekomst tegengaan indien u de cookie van Google conversion tracking via uw internetbrowser deactiveert.

Meer informatie over databescherming bij Google vindt u hier:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

(vi) esome

Deze website maakt gebruik van de dienst esome van esome Advertising Technologies GmbH, Hohen Bleichen 11, 20354 Hamburg (esome). Esome gebruikt met behulp van cookies logdata en locatiegegevens (postcode gebruiker). Deze gegevens wordt hierbij aan de server van esome overgedragen. Deze gegevens worden gebruikt om de vermarkting van ons aanbod op de website te verbeteren en is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van art. 6, lid 1f van de AVG. Deze dataverzameling kunt u te allen tijde deactiveren indien u in uw browser de do-not-track-optie activeert of wanneer u via de volgende link een opt-out-cookie installeert.
https://www.esome.com/legal/opt-out

hh) Hotjar

Wij gebruiken Hotjar om de behoeftes van onze gebruikers beter te begrijpen en het aanbod op deze website te optimaliseren. Hotjar werkt met cookies en andere technologieën om informatie over het gedrag van onze gebruikers en over hun eindapparatuur te verzamelen (met name IP-adres van het apparaat (wordt alleen in geanonimiseerde vorm geregistreerd en opgeslagen), beeldschermgrootte, type apparaat (Unique Device Identifiers), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land) om de voorkeurstaal van onze website aan te geven).

Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. De informatie wordt niet door Hotjar en niet door ons gebruikt om individuele gebruikers te identificeren of met overige gegevens over individuele gebruikers samengevoegd. Meer informatie vindt u in Hotjars privacyverklaring hier: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

U kunt bezwaar maken tegen het opslaan van een gebruikersprofiel en van informatie over uw bezoek op onze website door Hotjar alsook het plaatsen van Hotjar trackingcookies op andere websites door op deze Opt-Out-link te klikken: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

j) Integratie van externe content

Wij maken gebruikt van externe dynamische content om de presentatie van ons aanbod op de website te optimaliseren. Tijdens een bezoek aan de website wordt via een API automatisch een aanvraag bij de betreffende contentprovider ingediend, waarin bepaalde logdata (bijvoorbeeld het IP-adres van de gebruiker) worden verzonden. De dynamische content wordt daarbij aan onze website doorgegeven en weergegeven. Wij gebruiken externe content bij de volgende processen:

aa) Waardebonnen van Sovendus GmbH

Voor de selectie van een op dit moment voor u interessant waardebonaanbod worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld de hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) doorgestuurd (Art. 6, lid 1 f AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (Art. 21 lid 3, Art. 6 lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid 1 f AVG). We sturen bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudonimiseerd; ordernummer, orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6, lid 1 f AVG). Als u geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw e-mailadres is geen opt-out in het Sovendus systeem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld uw aanhef, naam en e-mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon (artikel 6, lid 1 b, f AVG).

Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus is te vinden in de online richtlijnen voor gegevensbescherming op https://www.sovendus.de/be_nl/gegevensbescherming_be_nl/

bb) Google Fonts

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken, gebruiken wij externe lettertypen van Google Fonts. Deze worden bij een bezoek aan de website door een server van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (Google) gepubliceerd. Google slaat hierbij geen cookies in uw browser op. Volgens onze bronnen wordt hierbij wel het IP-adres aan Google doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om de vermarkting van ons aanbod op de website te verbeteren en is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van art. 6, lid 1f van de AVG.

Google is gecertificeerd onder:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Meer informatie over databescherming vindt u hier:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

cc) Google Maps

Deze website maakt gebruik van de kaarten van Google Maps van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland om u een interactieve kaart ter beschikking te stellen. Bij de samenstelling van deze kaart worden persoonsgegevens, IP-adres en locatiegegevens aan de server van Google in de Verenigde Staten verstrekt en opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om de vermarkting van ons aanbod op de website te verbeteren en is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van art. 6, lid 1f van de AVG.

Google is gecertificeerd onder:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Meer informatie over databescherming vindt u hier:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

k) Facebook Connect

U kunt zich op deze website via Facebook Connect aanmelden. In dit geval is geen directe registratie noodzakelijk. Een aanmelding geschiedt op deze manier via een doorverwijzing naar uw Facebookaccount. Met deze gegevens kunt u zich vervolgens bij VICAMPO aanmelden. Bij een aanmelding via Facebook worden onze diensten aan het Facebookaccount gekoppeld. Door deze koppeling worden de volgende gegevens van Facebook aan ons doorgegeven:

 • Gebruikersnaam
 • E-mailadres
 • Deze gegevens verwerken wij uitsluitend volgen de wettelijke bepalingen van art. 6, lid 1a van de AVG.

  Bovendien biedt Facebook de mogelijkheid toegang te krijgen tot uw contacten bij het verifiëren van deze diensten. Wij maken geen gebruik van deze mogelijkheid.

  Wij willen u erop wijzen dat het gebruik van Facebook ertoe kan leiden dat Facebook mogelijk persoonlijke gegevens verzamelt en opslaat. Deze activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van Facebook en kan niet door ons worden beïnvloed.

  Graag verwijzen wij naar de gebruikersvoorwaarden en databeschermingsverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

  l) Social plug-ins

  Deze website maakt gebruik van websiteplug-ins van derden. Hiermee kunt u uw contacten laten weten of u ons aanbod bevalt, naar inhoud refereren en inhoud delen. De plugins zijn herkenbaar door de logo’s van deze derden. Bij een bezoek aan onze website worden uw persoonsgegevens met derden gedeeld. Als u een externe gebruiker bent, kunnen deze gegevens worden toegewezen aan het overeenkomstige gebruikersaccount bij de provider in kwestie. Een overdracht van deze gegevens naar een derde partij kan ook plaatsvinden als u niet bent geregistreerd als gebruiker van de derde partij en niet op de plug-in op onze pagina's klikt. We hebben een oplossing met twee klikken geïmplementeerd, zodat de plug-in standaard is uitgeschakeld bij een bezoek aan onze website. Alleen door op de plug-in te klikken, activeert u de plug-ins op onze pagina's. U verleent toestemming bij de volgende melding:

  “Clicks voor een betere bescherming van persoonsgegevens: wanneer u hier klikt, wordt de button actief en kunt u een aanbeveling via Facebook geven. Zodra u dit activeert, worden persoonsgegevens met derden gedeeld.”

  Bij een verstrekking zonder gelijktijdige registratie bij de derde partij is het niet altijd mogelijk om een directe persoonlijke referentie te verschaffen via bijvoorbeeld het IP-Adres. Dit is alleen via uw provider mogelijk.

  Het gebruik van deze persoonsgegevens geschiedt uitsluitend volgen de wettelijke bepalingen van art. 6, lid 1a van de AVG.

  Op deze website worden plug-ins van de volgende aanbieders gebruikt:

  m) Sollicitaties

  Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt binnen het kader van een sollicitatie worden uitsluitend voor sollicitatiedoeleinden gebruikt. Wij delen deze informatie niet met derden. Deze gegevens worden tot het einde van de sollicitatieprocedure opgeslagen. Bij een niet succesvolle sollicitatie worden deze gegevens verwijderd. Bij een succesvolle sollicitatie worden deze persoonsgegevens in het personeelsdossier opgenomen. De verwerking van deze persoonsgegevens geschiedt uitsluitend volgen de wettelijke bepalingen van art. 6, lid 1b van de AVG.

  C. Bewaartermijn van persoonsgegevens

  Persoonsgegevens die via onze website zijn verstrekt worden alleen bewaard zolang dat nodig is om het beoogde doel te bereiken. In zoverre handels- en fiscale bewaartermijnen in acht moeten worden genomen kan de bewaartermijn uiterlijk 10 jaar bedragen.

  D. Informatie over uw rechten

  a) Informatie

  Op verzoek ontvangt u op elk gewenst moment kosteloos informatie over alle persoonlijke gegevens die we over u hebben opgeslagen.

  b) Correctie, annulering, blokkering en overdracht

  Als u niet langer instemt met de opslag van uw persoonlijke gegevens of als deze onjuist zijn, zullen wij op toepasselijke wijze zorgen voor de verwijdering of blokkering van uw gegevens of de nodige correcties aanbrengen (voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving). Hetzelfde geldt als we gegevens in de toekomst alleen op een beperkt niveau willen verwerken.

  c) Gegevensportabiliteit

  Op verzoek zullen wij u van uw gegevens voorzien in een gestandaardiseerd, gestructureerd en machinaal leesbaar formaat zodat u, wanneer gewenst, de gegevens kunt indienen bij een andere verantwoordelijke persoon.

  d) Klachtrecht

  U hebt het recht te klagen over de behandeling van uw persoonsgegevens die binnen onze verantwoordelijkheid vallen.
  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

  e) Herroepingsrecht bij toestemming

  Elke gegeven toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Met deze intrekking zal de rechtmatigheid van de verwerking tot het moment van intrekking niet verder worden verwerkt.

  f) Beperkingen

  Gegevens waarbij we de betrokkene niet kunnen identificeren, bijvoorbeeld als deze zijn geanonimiseerd voor analysedoeleinden, vallen niet onder de bovenstaande rechten. Informatie, verwijdering, blokkering, correctie of overdracht door een ander bedrijf kan mogelijk zijn met betrekking tot dergelijke informatie als u ons aanvullende informatie verstrekt die identificatie mogelijk maakt.

  g) Uitoefening van uw rechten

  Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gebruikersgegevens, bij informatie over of correcties op uw gegevens, of over blokkering of verwijdering van gegevens, stuurt u een e-mail naar [email protected]

  Naar
  boven
  Uw feedback
  Uw browser is verouderd!

  Update uw browser om de website correct weer te geven. Actualiseer uw browser.

  ×