Herroepingsrecht voor consumenten

VICAMPO staat als verkoper in voor de kwaliteit voor haar producten. Producten moeten beantwoorden aan de redelijke verwachting die u van het product als klant mag hebben. Mocht er onverhoopt iets mis zijn, dan vernemen wij dat graag en gaan gezamelijk op zoek naar een passende oplossing. Deze wettelijke garantie geldt onverminderd eventuele extra aangeboden garanties.

1. Het herroepingsrecht geldt alleen voor consumenten.

2. U heeft het recht om zonder opgaaf van reden binnen veertien dagen de koopovereenkomst te ontbinden. Voor het ongedaan maken van uw koop heeft u 14 dagen de tijd. Deze termijn gaat in op de dag waarop u of een door u aangewezen derde persoon, die niet de vertegenwoordiger is, het laatste product van de betreffende bestelling ontvangen heeft.

3. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht moet u ons (Vicampo.de GmbH, Taunusstraße 59-61, 55118 Mainz, telefoon: +32 (0) 800 38 295, fax: +49 (0) 6131-30 29 399, e-mail: [email protected]) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post, fax of email) op de hoogte stellen van uw besluit. U kunt hiervoor het bijgesloten standaardformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet vereist. Om u het herroepingsrecht te kunnen verlenen is het voldoende om voor het einde van de termijn van 14 dagen de betreffende verklaring te verzenden.

4. Als u de koopovereenkomst ontbindt, zijn wij verplicht om alle van u ontvangen betalingen, inclusief eventuele verzendkosten (met uitzondering van eventuele bijkomende kosten van een andere soort verzending dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardverzending) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen te vergoeden, gerekend vanaf de dag waarop uw herroeping door ons ontvangen is. Wij mogen wachten met de terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke betaling heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos.

5. Wij nemen de te retourneren producten op onze kosten terug, mits gebruik wordt gemaakt van het door ons gestuurde verzendlabel van de door ons gekozen verzendpartner. U dient het pakket in de orginele doos en goede staat zelf bij een pakketshop van onze verzendpartner af te geven. Uiteraard kunt u de producten ook via een andere verzender retourneren, dan zijn de kosten wel voor u

6. U bent alleen aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van het product wanneer deze niet ontstaan is door een manier van omgaan met het product die noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van het product te bepalen.

Formuliersjabloon voor herroeping

(Indien u de koopovereenkomst wenst te ontbinden kunt u onderstaand sjabloon gebruiken.)

aan

Vicampo.de GmbH
Taunusstraße 57
55118 Mainz
Duitsland
Telefoon: +32 (0) 800 38 295
Fax: +49 (0) 6131 - 30 29 399
E-Mail: [email protected]

Ik/wij(*) deel/delen(*) u hierbij mede, dat ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende de koop van de volgende producten/levering van de volgende diensten herroep/herroepen(*)

Besteld op(*)/ontvangen op(*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum
(*) doorhalen wat niet van toepassing is.


Naar
boven
Uw feedback
Uw browser is verouderd!

Update uw browser om de website correct weer te geven. Actualiseer uw browser.

×